Nahlédnutí do dávnověku

Psát cokoliv o počátcích a rozvoji dopravní techniky znamená vrátit se až na samý práh počátků lidské civilizace. Vždyť i ta nejprimitivnější vozidla hrála důležitou úlohu ve všech oborech lidského podnikání, ve všech dobách a u všech národností. Vždyť mezi kolem vozu a kulturou lidstva je od prvopočátků podivuhodný vztah, starý jako samotná kultura lidstva.
Otázka, kdy se objevilo na naší planetě první kolo na nápravě, nebude zřejmě nikdy zodpovězena. Archeologie nám nezvratně prokázala existenci jednoduchých dvoukolových povozů již před více než deseti tisíci lety. Kresby na skalách evropského severu, primitivní hračky a modely nalezené v Číně, Indii a dalších oblastech prastarých kultur, posouvají tento převratný vynález stále více a více do minulosti. Od starých dvojkolových vozů s plnými dřevěnými koly, jaké známe z učebnic dějepisu, šel vývoj neúprosně vpřed, přes lehké starověké vozy závodní i válečné až k luxusním kočárům, diligencím a rychlým poštovním vozům.
Různé okolnosti v dějinách lidstva uspíšily jejich další rozvoj. Především to bylo zemědělství, ona nejdůležitější složka lidské práce všech ras a dob. Velkou roli sehrál obchod a jako takřka u většiny nových vynálezů napomohly vývoji i v této oblasti techniky především války.
Význam vozu byl u starých kultur uznáván natolik, že například s válečnými vozy byli pochováváni významní válečníci, jak nás o tom přesvědčují mnohé nálezy z doby bronzové a železné. Velmi zajímavé jsou votivní bronzové vozíky nalezené v různých zemích, jež sloužily k náboženským obřadům. Takové byly u nás nalezeny například v jeskyni Byčí skála, či u Milavče na Domažlicku. I primitivní vůz starověku byl v mnoha zemích chráněn zvláštními zákony. Kupříkladu v Římě byl vůz rolníka, jako předmět denní potřeby, na němž se sváželo obilí, chráněn natolik, že nesměl být nikdy věřiteli zabaven. Tato starořímská výsada se užívala ještě za vlády francouzského panovníka Karla VIII. v 15. století i Ludvíka XIV. ve století osmnáctém.


Nahoře: válečný vůz ze starého Egypta, dole: Lehký lovecký vůz starého Egypta


Obřadný vůz z doby bronzové, nalezený u Dejbjergu v Dánsku


Tzv. zlatý, či svatební vůz


Primitivní kola nejstarších vozů


Vůz na malbě ze 14. století


Poštovní "šeza" s péry tvaru račích klepet