Schustalové - rod erbovních fojtů

Nejhezčí a zároveň i nejtarší budovou feudálního řádu v Kopřivnici je objekt chráněné památky bývalého dědičného fojtství, číslo popisné 1 (dnešní muzeum Fojtství). Původní budova byla dřevěná a do současné podoby, jak ji známe dnes, byla přestavěna roku 1789 fojtem Jakubem Schustalou. První dochovaná písemná zmínka o fojtství v Kopřivnici sice pochází až z roku 1676, ale dá se předpokládat, že fojtství se zde nacházelo již koncem 13. století, kdy Kopřivnice vznikla jako podhradí hradu Schauenstein (lid. Šostýna) založeného okolo roku 1290.
Kdy se dostala rodina Schustalů na kopřivnické fojtství není spolehlivě prokázáno. Zdá se, že rod přišel do Kopřivnice ze sousedního Drnholce (nyní Lubina). I když předpokládáme, že se tak stalo již někdy okolo roku 1670, je prvním fojtem uváděn až roku 1708 Jiří (Jura) Schustala. Po jeho smrti přebírá fojtství Jakub Schustala. Víme o něm, že se roku 1725 oženil s Magdalenou, vdovou po drnholeckém fojtovi Kristánu Křenkovi. Po Jakubovi přebírá fojtství jejich syn Tomáš (1735-1802). Zde ovšem není uspokojivě prokázáno, zda šlo o fojtství drnholecké nebo kopřivnické, protože u Tomášova jména se uvádí přídomek "z Drnholce". Je možné, že Jakub z nám neznámých příčin o dědičné fojtství č. p. 1 přišel, snad jej ve finanční tísni prodal. Skutečností zůstává, že kopřivnickou rychtu kupuje za sumu 540 zlatých rýnských od jakéhosi Jury Kubíka až v roce 1755. Došlo tak patrně v souvislosti se sňatkem z 3. srpna téhož roku s devatenáctiletou Apolenou Kahánkovou z Vlčovic č. p. 5, která pocházela z jedenácti dětí vlčovického fojta Václava Kahánka. Roku 1763 se oběma manželům narodil syn Jakub.


Ignác Schustala jako padesátiletý (foto okolo roku 1873)


Rodina Schustalova.
horní řada zleva: Josef Schustala (1858 - 1940) manž.: Marie Rašková (1866 - 1945), sv. 1887, děti: Marie, Josef, Max, Elsa. Marie Schustalová (1859 - 1942) manž.: Robert Křenek (1851 - 1929), děti:Vladimír, Bohumila, Robert, Marie, Johanna. Adolf Schustala (1856 - 1921) manž.: Marie Rašková (1861 - 1944), děti: Paula, Adolf.
prostřední řada zleva: Ignác Schustala jun. (1862 - 1914) manž. Marie Preisenhammerová (1877 - 1920), sv. 1895, děti: Gertruda, Helena. Ignác Schustala sen. (1822 - 1891) - zakladatel firmy (sv. 1850) Johanna Schustalová roz. Feixová (1824 - 1905) manželka zakladatele firmy, Johanna Schustalová (1866 - 1907) manž. Adolf Raška (1863 - 1945), manž. bezdětné
dolní řada zleva: Františka Schustalová (1852 - 1919) manž. Jan Hückel (1843 - 1917), sv. 1872, děti: Otto, Angela, Františka, Jan, Alfréd, Berta, Lisa, Karel, Jan Schustala (1854 - 1899) manž. Julie Fuxová, děti: Oskar.


Z oslav 100. výročí úmrtí zakladatele Ignáce Schustaly. Uprostřed vnučka zakladatele p. Helena Schustala - Richter, vpravo syn Götz Richter, vlevo Lubomír Hanzelka, syn zakladatele kopřivnického muzea, v pozadí autor. (foto 1991)