Sáně

Zvláštní kapitolu ve vývoji dopravní techniky tvořily sáně. Protože výrobou různých druhů saní se zabývaly právě výrobci kočárů, nevyjímaje kočárovku kopřivnickou, řekneme si něco i o tomto druhu dopravního prostředku.


Sáně typ 957 z roku 1895 pro kopřivnického továrníka Rašku


Sáně typ 811 z roku 1895 pro Rusko (se sklopnou sedačkou pro kočího)


Sáně typ 956 z roku 1895 pro Rusko


Sáně typ 111 z roku 1895


Sáně typ 954 z roku 1895


Malé čtyřmístné sáně typ 247 z roku 1896 (nedokončené)


Barokní sáně


Saňový karusel ze 17. století


Sáně typ 458 z roku 1895


Sáně typ 135 z roku 1895


Sáně coupé typ 458 z roku 1896, pro Czernowitze v Bukovině


Sáně typ 111 z roku 1896


Sáně Vis-`a-vis typ 1775 z roku 1896


Malé jízdní sáně (bez typového označení) z roku 1902